Informacje prasowe


Jak zabezpieczyć rury przed zimą?

Przed nadejściem zimy warto przyjrzeć się ochronie termicznej naszej instalacji grzewczej, gdyż to ona w najbliższych miesiącach będzie odpowiedzialna za nasz komfort. Brak odpowiedniej ochrony przed niskimi temperaturami może prowadzić do uszkodzenia instalacji, a co za tym idzie kosztownej naprawy i obniżenia temperatury w naszym domu. Dodatkowo, utrata energii cieplnej z pewnością odbije się również niekorzystnie na wysokości rachunku za ogrzewanie. Jak przygotować instalacje na nadejście zimy i na co zwrócić szczególną uwagę podpowiada ekspert firmy Armacell.

Zapobiec ucieczkom ciepła

Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z systemami ogrzewania jest ucieczka energii cieplnej, prowadząca do wychładzania się czynnika grzewczego podczas transportu. Swobodna wymiana energii pomiędzy chłodnym otoczeniem i gorącą rurą sprawia, że zamiast naszego mieszkania ogrzewane są piwnice czy węzły cieplne. I choć zjawiska tego nie da się wyeliminować, można je istotnie zminimalizować zapewniając rurom odpowiednią izolację, która podniesie sprawność całej instalacji. „Wybierając otulinę zdecydujmy się na tę o możliwie najniższym współczynniku przewodzenia ciepła. Dzięki temu zminimalizujemy straty energii, a tym samym podniesiemy temperaturę czynnika grzewczego, który dociera do naszych kaloryferów. Warto też zwrócić uwagę na tolerancję temperaturową izolacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji grzewczych. Długotrwały kontakt z bardzo gorącą powierzchnią rury grozi degradacją niskiej jakości otuliny, która z czasem może ulec kurczeniu, pękaniu, a w ekstremalnych wypadkach nawet stopieniu. Nie pozostanie to oczywiście bez wpływu na jej właściwości, przez co po roku czy dwóch może okazać się, że konieczna będzie jej wymiana. Dlatego, wybierając otulinę, warto sięgnąć pokompletny system polietylenowej izolacji grzewczej Tubolit firmy Armacell. Może on być stosowany zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Produkty z tej rodziny nie tylko zwiększają wydajność energetyczną budynków, skutecznie eliminując straty ciepła, ale też zabezpieczają rury i izolują przed hałasem. Warto dodać, że izolacje Tubolit posiadają znak CE, będący potwierdzeniem zgodności z normami europejskimi”, wyjaśnia mówi Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell.

Zabezpieczając rury unikniemy problemów

Przed pierwszymi mrozami zadbajmy też o zabezpieczenie rur transportujących zimną wodę, zwłaszcza jeśli przebiegają przez nieocieplone piwnice lub domki letniskowe, z których nie będziemy korzystać w okresie zimy. Są one szczególnie narażone na zamarzanie, dlatego mogą ulec rozszczelnieniu lub wręcz zniszczeniu. Niestety, by temu zapobiec nie wystarczy samo zaizolowanie rur. „Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość, co w przypadku rur może mieć katastrofalne skutki w postaci rozszczelnienia złączeń lub wręcz pojawienia się pęknięć. Aby uniknąć nieprzyjemnej i kosztownej niespodzianki, należy odpowiednio zabezpieczyć instalację przed działaniem mrozu. W tym celu, oprócz samej otuliny, warto spuścić wodę z rur lub rozważyć zastosowanie kabli grzewczych, które pozwolą uniknąć tworzenia się lodu w ich wnętrzu. Kable te utrzymują odpowiednią temperaturę instalacji, nie pozwalając jej zamarznąć, a wbudowany termostat pozwoli nam ograniczyć ilość zużywanej energii elektrycznej. Tak przygotowana na przyjście zimy instalacja z pewnością bezproblemowo przetrwa nawet najcięższe mrozy”, dodaje Maria Witkowska z firmy Armacell.Jak zadbać o instalacje klimatyzacyjne i solarne intensywnie użytkowane w okresie letnim?

Lato to dla urządzeń klimatyzacyjnych i solarnych okres intensywnej eksploatacji. Po kilku miesiącach wzmożonej pracy warto więc przyjrzeć się stanowi izolacji chroniącej rury i przygotować instalacje na następny sezon. Jak to zrobić podpowiada specjalista firmy Armacell.

Utrzymanie instalacji klimatyzacyjnej i solarnej w dobrym stanie technicznym umożliwia ich wydajną pracę, pozwala na zmniejszenie zużycia energii oraz ogranicza ryzyko wystąpienia awarii. Z tego względu tak istotne jest przeprowadzanie ich regularnych przeglądów. Oczywiście najlepiej, gdy robią to wykwalifikowani specjaliści, jednak nawet we własnym zakresie możemy zadbać o utrzymanie ich w dobrym stanie. Kluczowa jest regularna konserwacja izolacji, która wpływa na wydajną pracę całego systemu.

Przegląd to podstawa

Przystępując do przeglądu instalacji klimatyzacyjnej lub solarnej szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wszelkiego rodzaju uszkodzenia struktury materiału izolacyjnego. Mogą one mieć dwa źródła – mechaniczny, spowodowany działaniem ptaków, gryzoni czy człowieka oraz środowiskowy, wynikający np. z negatywnego wpływu warunków atmosferycznych. „Szczególnie groźne dla izolacji jest promieniowanie UV, które przyczynia się do degradacji materiału, co prowadzi do obniżenia jego elastyczności, a w konsekwencji do kruszenia się otuliny. Dodatkowo, izolacja instalacji solarnych, w których temperatura czynnika płynącego w rurach może osiągać bardzo wysokie wartości, dodatkowo narażona jest na topienie się pod wpływem gorąca. Na tego typu uszkodzenia narażone są szczególnie niskiej jakości otuliny, które bardzo często wybieramy ze względu na ich niską cenę. Decydując się na tego rodzaju produkty narażamy się na konieczność dokonania kosztownej wymiany” – wyjaśnia Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell. „Na rynku dostępnych jest dziś wiele produktów przeznaczonych do stosowania na zewnątrz budynków. Nie tylko chronią one przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji, ale też negatywnym działaniem promieniowania UV. Przykładem mogą być preizolowane rury Tubolit Split&DuoSplit do klimatyzacji, których powierzchnia pokryta jest specjalną folią poliolefinowo-kopolymerową o podwyższonej trwałości. Tego rodzaju ochrona zabezpiecza otulinę przed wpływem słońca, przypadkowym uszkodzeniemi” – podpowiada ekspert firmy Armacell.

Szybkie działanie wyeliminuje problemy

W przypadku zauważenia na powierzchni otuliny pierwszych objawów zniszczenia kluczowe jest podjęcie konkretnych działań. Nie należy bagatelizować drobnych uszkodzeń, gdyż tylko szybka reakcja może zahamować dalsze niszczenie materiału a nam oszczędzić poważnych problemów w przyszłości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zniszczeń wynikających z topienia się materiału pod wpływem wysokiej temperatury czynnika płynącego w rurach a także tych wywołanych promieniowaniem UV. – W przypadku znacznych uszkodzeń warto dokonać wymiany otuliny. Mniejsze ubytki możemy zabezpieczyć za pomocą specjalnej taśmy, takiej jak np. taśma Armaflex. Jest to pasek wykonany z syntetycznego kauczuku, który dzięki warstwie samoprzylepnej możemy łatwo nakleić na izolację, niwelując tym samym uszkodzenia w niej występujące i zapobiegając swobodnej wymianie energii pomiędzy rurą a otoczeniem.” – tłumaczy Maria Witkowska z firmy Armacell. „Pamiętajmy, że właściwie i regularnie przeprowadzane prace konserwacyjne istotnie wpływają na sprawność instalacji klimatyzacyjnej czy solarnej. Tego rodzaju przeglądy warto przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku – po zakończeniu intensywnej eksploatacji instalacji w okresie letnim a także na wiosnę, przed pierwszymi upałami. Szybka reakcja w przypadku zauważenia uszkodzeń w izolacji zagwarantuje nam sprawne działanie urządzeń i pozwoli wyeliminować przyszłe kosztowne naprawy” – dodaje ekspert Armacell.Efektywne i bezpieczne izolacje instalacji cieplnych, sanitarnych i chłodniczych

Osiągnięcie jak największych redukcji strat energii w przypadku zaawansowanych technologicznie instalacji cieplnych i chłodniczych wymaga zastosowania wysokiej jakości izolacji. Produkty oferowane przez firmę Armacell gwarantują nie tylko ochronę przed utratą ciepła oraz zapobiegają zjawisku kondesacji, ale dodatkowo nie doprowadzaja do rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru.

W coraz bardziej zaawansowanych technicznie instalacjach cieplnych i chłodniczych  znajdujących się w nowoczesnych budynkach bądź w tych obiektach, które zostają poddawane gruntownej renowacji, konieczne jest stosowanie wysokiej jakości izolacji. Firma Armacell, dzięki długoletniemu doświadczeniu i wykorzystywaniu innowacyjnych osiągnięć w dziedzinie materiałów izolacyjnych, dostarcza wysokiej klasy rozwiązania odpowiadające na potrzeby zarówno zrównoważonego, jak i energooszczędnego budownictwa. W swojej ofercie posiada zarówno rozwiązania ograniczające straty energii w systemach przewodzących czynniki grzewcze, jak i te, które chronią przed zjawiskiem kondesacji w przypadku przepływu czynników chłodzących. Specjalnie opracowany skład materiałów, z których są wykonane poszczególne produkty, zdecydowanie ogranicza także zagrożenie w przypadku pożaru.

Izolacja z gwarancją bezpieczeństwa

Podstawowe zasady doboru materiałów budowlanych ze względu na ich klasę reakcji na ogień określa Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.Co oznacza zapis „nierozprzestrzenianie ognia”? Zgodnie z treścią załącznika 3 Warunków Technicznych nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 oraz przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

W ofercie Armacell znajdują się izolacje techniczne dedykowane do instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Spełniają one wymogi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są to izolacje: Tubolit DG Plus, dostępne w postaci otulin o grubościach 9 i 13 mm z klasą reakcji na ogień  BL-s1, d0, oraz SH/Armaflex otuliny o grubości od 9 mm do 45 mm z klasą reakcji na ogień BL-s3, d0. Materiały te posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Wśród nich znajdują się deklaracje właściwości użytkowych, jak również certyfikat stałości właściwości użytkowych. Firma Armacell pracuje obecnie nad rozszerzeniem oferty, co w efekcie pozwoli na dodanie nowych grubości otulin izolacyjnych dla produktu Tubolit DG Plus. Oba wymienione produkty są elastycznym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej, w kolorze szarym, charakteryzującym się  bardzo  dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Przeznaczone są do stosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w instalacjach sanitarnych i grzewczych.

Bez skraplania i ognia

W ofercie Armacell znajdują się także izolacje dedykowane do instalacjichłodniczych: Armaflex ACE Plus oraz AF/Armaflex. Klasa reakcji na ogień tych produktów to B-s3, d0 dla mat oraz BL-s3, d0 dla otulin. Dla zwiększonych wymogów w zakresie nierozprzestrzeniania ognia oraz znikomejemisji dymu w przypadku pożaru, rekomendowane jest stosowanie izolacji Armaflex Ultima z klasą reakcji na ogień BL-s1, d0 dla otulin oraz  B-s2, d0 w przypadku mat. Poza wysokimi właściwościami izolacyjnymi oraz klasami odporności na ogień, produkty Armacell są łatwe w montażu oraz trwałe. Dzięki tym właściwościom można z powodzeniem precyzyjnie zamontować izolacje nawet w najbardziej kłopotliwych miejscach, bez ryzyka konieczności wykonywania ewentualnych poprawek. Znaczące ograniczenie czasu montowania izolacji w zestawieniu z jej wysoką odpornością na ogień, to gwarancja niezawodności oraz bezpieczeństwa. Wymagania stawiane przez organy regulujące polski, a także europejski sektor budownictwa, w zdecydowany sposób określają, jakie parametry ochronne powinny posiadać poszczególne materiały dedykowane do zastosowań izolacyjnych. Produkty Armacell spełniają te wymogi i z powodzeniem mogą być wykorzystywane we wszelkiego rodzaju inwestycjach, zarówno mieszkaniowych, jak i o charakterze komercyjnym bądź przemysłowym.Arma-Chek Silver– wyjątkowa alternatywa dla tradycyjnych osłon z blachy

Popularne izolacje z kauczuku syntetycznego, choć lekkie i elastyczne, posiadają pewne wady. Nie tylko są podatne na uszkodzenia, ale też niejednokrotnie nie są odporne na promieniowanie UV. Alternatywą dla tego rodzaju rozwiązań są otuliny Arma-Chek Silver, które nie tylko zabezpieczają izolacje przed stratami energii i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, ale też – za sprawą zastosowanej technologii – zapewniają dobrą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do zabezpieczenia izolacji często stosuje się dodatkowe osłony wykonane z metalu, PVC czy folii aluminiowej. Tego rodzaju rozwiązania wiążą się jednak z dodatkowymi kosztami, możliwością powstania mostków termicznych a niejednokrotnie także dłuższym i utrudnionym montażem. Aby zapobiec tego rodzaju problemom firma Armacell stworzyła wyjątkowe rozwiązanie w postaci izolacji z preizolowaną osłonąArma-Check Silver. Nie tylko gwarantuje ono wysoki poziom izolacji termicznej, ale teżefektywnie zabezpiecza przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymia przy tym jest łatwei szybkie w montażu.

Elastyczna izolacja na najwyższym poziomie

W zależności od rodzajów instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych czy też w mniejszych obiektach z przeznaczeniem mieszkalno-użytkowym, pojawiają się zróżnicowane wyzwania dotyczące ich prawidłowej izolacji. Mimo różnic w sposobie doprowadzania lub odprowadzania ciepła, wykorzystywaniu różnych źródeł energii oraz stopniu wydajności poszczególnych urządzeń, wspólnym mianownikiem pozostaje cały czas jak najwyższa sprawność całego systemu. Jej utrzymanie wiąże się z doprowadzeniem czynników chłodniczych bądź grzewczych do miejsc, gdzie docelowo powinno nastąpić przekazanie energii w odpowiednią stronę. Aby proces ten przebiegał zgodnie z założeniami dotyczącymi wysokiej efektywności, konieczne jest prawidłowe zaizolowanie tych elementów instalacji, w których straty te mogą być największe. Otuliny Arma-Check Silver posiadają przewodność cieplną na poziomie λ≤0,036 W(m*K), co zapewnia wysoki stopień izolacyjności nawet w najbardziej wymagających warunkach, a ponadto lepiej chronią przed kondensacją w porównaniu do starszych technologii. Produkt ten charakteryzuje się bowiem budową warstwową gwarantującą  ochronę przed promieniowaniem UV oraz korozją galwaniczną.Podwójna warstwa folii aluminiowej pokrytej specjalną powłoką zabezpiecza przed działaniem promieni słonecznych, a wewnętrzna strona warstwy ochronnej powleczona warstwą PVCchroni przed niszczeniem instalacji wywołanym chemicznym oddziaływaniem środowiska. Łatwość stosowania niemetalowego systemu sprawia, że szybko i w prosty sposób można wykonać łączenia poszczególnych elementów zabezpieczających, bez użycia dodatkowych narzędzi oraz elementów w postaci śrub bądź wkrętów.

Wszechstronność zastosowania i łatwość montażu w jednym

Poza walorami izolacyjnymi, które są podstawową cechą systemu Arma-Check Silver, istotną rolę odgrywa także trwałość oraz estetyka całego rozwiązania. Łatwe w montażu elementyo jasnym metalicznym wykończeniu, zabezpieczające izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi,wydajnie minimalizują ryzyko uszkodzeń pod warstwą izolacji. Tym samym nie powstaje zagrożenie korozji galwanicznej wpływającej na sprawność całej instalacji. Ponadto sposób montażu systemu Arma-CheckSilver znacząco redukujejego koszty. Poza standardowymiarkuszami, łatwymi w dopasowaniu nawet do sporych rozmiarów rur, jakiszeroką gamątub, w ramach systemudostępne są również gotowe elementy prefabrykowane w postaci kolanek oraz trójników. Dzięki temumożna sprawnie i szybko dopasować izolację nawet do wysoce skomplikowanych instalacji. Arma-Check Silver przeznaczony jest do instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznych, wykorzystywanych w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, a także w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak również w ogrzewnictwie i technice sanitarnej. Dedykowany jest także do instalacji przemysłowych, spożywczych, farmaceutycznych oraz chemicznych. Estetyka powłoki zewnętrznej sprawia, że z powodzeniem może być stosowany zarówno na zewnątrz obiektów, jak i we wnętrzach.Okabell – system płaszczy z blachy do szybkiego montażu

Złożone systemy rurociągów w obiektach przemysłowych wymagają wysokiej klasy materiałów izolacyjnych oraz zabezpieczających. Zastosowanie do ich ochrony systemu płaszczy z blachy gwarantuje odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami i negatywnym działaniem środowiska zewnętrznego

Efektywność zakładów przemysłowych wynika z wielu aspektów zarządzania znajdującymi się wnichsystemami. Dla podniesienia sprawności poszczególnych urządzeń, a tym samym także podłączonych do nich instalacji, niezbędne jest zastosowanie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych i zabezpieczających. System Okabellfirmy Armacellto płaszcze z blachy, które umożliwiają szybki montaż nawet na złożonych instalacjach przesyłowych, a przy tym są wytrzymałe i odporne na działanie zróżnicowanych czynników zewnętrznych.

Wytrzymałość w każdym wariancie

Rurociągi znajdujące się na otwartej przestrzeni w zakładach przemysłowych, a także wewnątrz budynków użytkowych, narażone są nieustannie na działanie czynników mogących powodować ich uszkodzenia. Zamontowane na nich materiały izolacyjne nie stanowią bowiem wystarczającego zabezpieczenia przed działaniem promieni słonecznych, opadów atmosferycznych, a przede wszystkim mogącymi wystąpić zróżnicowanymi zagrożeniami mechanicznymi. W celu ochrony rurociągów, firma Armacell stworzyła specjalny system płaszczy z blachy – Okabell. Wchodzące w jego skład elementy wykonane są standardowo ze stali ocynkowanej bądź anodowanego aluminium, a w przypadku szczególnie wymagających inwestycji dostępne są także w opcjize stali pokrytej alucynkiem lub ze stali nierdzewnej V2A. Blacha stalowa jest obustronnie cynkowana ogniowo warstwą 275 g/mkw., dodatkowo pasywowana chromowo i zabezpieczona lakierem ochronnym. Wersja aluminiowa jest z kolei odporna na działanie wody morskiej. Wytrzymałość gwarantowana jest przez grubość blachy w zakresie od 0,4 mm do 1 mm (stal ocynkowana) bądź 0,5 mm do 1 mm (aluminium). Materiały, z których wykonane są elementy systemu Okabell, są sklasyfikowane jako niepalne zgodnie z normą DIN 4102-A1. Zakres temperatur, w których mogą być stosowane, wynosi od -196 st. C do + 320 st. C w przypadku stali ocynkowanej i od -196 st. C do + 250 st. C dla aluminium.

Szeroki asortyment gwarancją szybkiego montażu

Skomplikowane systemy rurociągów są wymagające pod względem ich obsługi. W przypadku montażu płaszczy z blachy kłopotliwa staje się nie tylko dostępność do różnego rodzaju miejsc, ale również ograniczony czas, który można wykorzystać na ich zainstalowanie. Okabell gwarantuje jednak pełen asortyment, w którego skład wchodzą rury, kolana, kaptury i kołnierze na armaturę, a także króćce poprzeczne trójników oraz zaślepki. Rury i kolana wykonane są ze specjalnym żłobieniem (falcem) wzdłużnym na obu krawędziach, co skutecznie umożliwia wykonanie zakładki na obie strony. Tak uniwersalne rozwiązanie przyspiesza proces montażu i daje dużą dowolność w łączeniu poszczególnych elementów na zasadzie prawy-lewy, lewy-prawy. Seryjna produkcja elementów sprawia, że są one do siebie idealnie dopasowane, a przy tym zachowują taką samą gładkość na całej powierzchni zewnętrznej. Umożliwia to nie tylko utrzymanie ich w należytym stanie i czystości, ale też pomaga w zauważeniu ewentualnych uszkodzeń. W przypadku kolan istotne jest wykonanie ich z minimum 4 segmentów, co zdecydowanie poprawia ich wytrzymałość. Sprawny montaż umożliwiają także standardowe otwory pod wkręty. Gotowe kształtki z blachy Okabell to także gwarancja precyzyjnego montażu, a tym samym znacząca oszczędność środków finansowych i zasobów materiałowych.1 2 3 4 5
    

Copyright: Armacell Polska   |  Design: Raven Communication